АМАРАНТ ВИДЕО

14.05.2019 00:05 | АМАРАНТ

1-ЫЙ КАНАЛ - АМАРАНТ

https://www.youtube.com/watch?v=1KVXZr_ObLw&list=PLh8c7R8RT6xPbhRMRBYnhZy1Zkwu8UHpm&index=1

ПРОФЕССОР ФИЛИПОВ Ю.А. - АМАРАНТ

https://www.youtube.com/watch?v=UczZHp3i8VE&list=PLh8c7R8RT6xPbhRMRBYnhZy1Zkwu8UHpm&index=4

REN-TV - АМАРАНТ

https://www.youtube.com/watch?v=9VhcDbSqQA8&list=PLh8c7R8RT6xPbhRMRBYnhZy1Zkwu8UHpm&index=2  

REN-NV - ВНИИССОК О АМАРАНТЕ

https://www.youtube.com/watch?v=yBCheH9_v0A&t=151s

ВРАЧИ ПРО АМАРАНТ - ТЕЛЕПЕРЕДАЧА

https://www.youtube.com/watch?v=WxaMvrqL7YE&list=PLh8c7R8RT6xPbhRMRBYnhZy1Zkwu8UHpm&index=5

РОССИЯ 24 - ПРЕИМУЩЕСТВА АМАРАНТА В СРАВНЕНИЯХ

https://www.youtube.com/watch?v=iE6igL3zNSM&t=88s

ТУРСУНОВ О.Г. - АМАРАНТ

https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%9B%D0%9E%D0%95%D0%93+%D0%A2%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A3%D0%9D%D0%9E%D0%92+%D0%90%D0%9C%D0%90%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%A2

ЛИДИЯ МИРОШНИЧЕНКО К.Б.Н. - ПОЛЬЗА АМАРАНТА

https://www.youtube.com/watch?v=-5v9XuVloRc

АМАРАНТ ИЛИ СОЯ 

https://www.youtube.com/watch?v=lpWhkLtFXmU

ТВЦ - АМАРАНТ

https://www.youtube.com/watch?v=H-rMJN_n2qo